Bestyrelsen

Formand:
Kim Jezus, musiker og formand for Verdensklubben

Næstformand:
Peter Suwalski, musiker & orkesterleder

Kasserer:
Mikael Lassen, DJ & promoter

Menige bestyrelsesmedlemmer:
Torben Eik Jacobsen, sekretariatsleder hos World Music Denmark
Michael ‘Michou’ Aoun, film producer & iværksætter

Suppleanter:
Alfred Tamakloe, musiker og journalist
Karsten Dawids, konsulent & spillestedsleder på Club Mambo
Benjamin Randbøll, Carpark Festival