Generalforsamling 2019

Vi indkalder hermed til GENERALFORSAMLING 2019 for Copenhagen World Music Festival,

Onsdag d. 6 marts kl. 16 til 17 i Elmegade 5, 2200 N

Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab
5. Fremlæggelse af det kommende års budget og idégrundlag
6. Indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Forslag til dagordenen fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

For at stille op til bestyrelsen skal kandidatur meldes til formanden senest 8 dage før.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding – og du må gerne meddele om du er medlem, arrangør eller frivillig.

 

På vegne af festivalens bestyrelse 

Kim Jezus, formand
kimjezus@gmail.com
26 87 87 00

Der er lukket for kommentarer.