Vision

For Copenhagen World Music Festival  er verdens- og rootsmusik et centralt værktøj til, at skabe lighed, hylde mangfoldigheden og bidrage til videreudvikling af vores byer & bydele for at kunne skabe et mere bæredygtigt, mangfoldigt og inkluderende samfund.

Nogle steder er musik underholdning. For Copenhagen World Music Festival er musikken redskabet og det kunstneriske greb der sikrer hvordan vi fortæller vore fælles og individuelle historier. Hvordan vi møder og inkluderer hinanden på tværs af kulturer.

Hvordan vi gennem musik og kunst skaber ny indsigt, sunde fællesskaber og berigende kulturmøder. Lighed handler om at sikre, at alle borgere har den samme adgang til musik og dens fordele og ikke behandles forskelligt på grund af nogen egenskaber. Mangfoldighed handler om at fejre forskellene mellem grupper og anerkende alle musik og kunstgruppers, venues og publikums vigtige bidrag til Copenhagen World Music Festival  kulturmøder.

Festivalens formål

Copenhagen Music Festival ønsker at fremme og fejre diversitet, mangfoldighed og inklusion i såvel musiklivet som i samfundet generelt. Festivalen er et nytænkt festival-koncept, der benytter musik og andre kunstneriske udtryksformer som virkemiddel til at skabe kulturmøder mellem mennesker, foreninger, organisationer, virksomheder, musikere og publikum på tværs af samfundets skel og kultursiloer.

Festivalen er støttet af KODA, Københavns Kommune og Statens Kunstfond

Baggrunden for Festivalen

Der findes en stor gruppe af etniske borgere, der er underrepræsenteret i det brede, danske kulturliv. Både som udøvere, skabere, formidlere og publikum. Samtidig findes der en rig underskov af små og store kulturmiljøer, der dyrker alverdens traditioner og kulturer, men som på tilsvarende vis ofte er ukendte for den øvrige befolkning. Dét skel ønsker vi med festivalen at være med til at nedbryde og derved understøtte lyst, adgang og interaktion i et mere diverst og inkluderende kulturliv.

Kulturmøde-modellen

Festivalens hovedfokus er at skabe kulturmøder. Alle arrangementer, koncerter og projekter har til formål på den ene eller anden måde at skabe et kulturmøde, der kan åbne de deltagendes øjne for noget nyt. Vi kalder det “Kulturmøde-modellen”. Møderne sker primært med musik med kulturelle rødder som omdrejningspunkt, men altid med inddragelse af andre samlingspunkter eksempelvis som dans, fællessang, mad & talks.

Workshops

Workshops/Kulturmøder

I forbindelse også med festivalen 2023 afholder vi igen i år nogle Kulturmøder hvor publikum – kan deltage i workshops med aftenens solister og bands. Til alle kulturmøder er musik omdrejningspunktet. Festivalens workshops og Kulturmøder er garanteret en oplevelse ud over det sædvanlige.

Gratis workshop # 1. Torsdag d. 21.9 kl. 16 – 18.00 i Studenterhuset Købmagergade 52, Kbh v/Lars Bo Kujahn

Gratis Workshop # 2 fredag d. 29.9 kl. 20.00 i Studenterhuset Købmagergade 52, Kbh inkl. koncert v/Rune Thorsteinsson

Obs: Begrænset deltagerantal!  Først til mølle…Tilmelding til begge workshops på: nw@winnovation.dk

FRIVILLIG PÅ FESTIVALEN 2023

Har du lyst til at blive en del af fællesskabet og give en hånd med ved vores festival og dermed blive en del af kulturmøderne?

Du er så velkommen

Kontakt:

Kim Jezus
info@cphworld.dk 

Forperson for Festivalen

Kim Jezus
info@cphworld.dk

© Copyright - Copenhagen World Music Festival